Přihláška do golfového klubu

Kontatní údaje:
Invalid Input
*
Zadejte jméno
*
Zadejte příjmení
*
Zadejte email, správný tvar
*
Zadejte telefon
Datum narození:
/ / *
Zadejte datum narození
*
Zadejte rodné číslo, bez lomítka
Bydliště:
*
Zadejte ulici
*
Zadejte obec
*
Zadejte PSČ
Klubová přislušnost:
Zadejte registrační číslo v ČGF
Zadejte HCP

Pokud jste ještě nebyli zaregistrováni v ČGF,
vložte kopii Protokolu o zkoušce (HCP):
Povolené vstupní formáty PDF, JPG
Typ členství:
*
Vyberte typ členství
Invalid Input
Jak jste se o nás dozvěděli:
*
Vyberte z možností
Invalid Input
Doporučitel:
Zadejte číslo
* Takto označená pole jsou povinná

Odesláním tohoto formuláře prohlašuji, že v případě přijetí do Golf Club Bestgolf Blue Sky budu respektovat stanovy a pravidla klubu a stanovy České golfové federace. Souhlasím se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. v platném znění a souhlasím s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000 Sb. v platném znění. Souhlasím s tím, aby Golf Club Bestgolf Blue Sky zpracovával a evidoval mé osobní údaje, včetně rodného čísla, poskytnuté mu v souvislosti s mým členstvím a činností v klubu, a to i po ukončení mého členství v klubu.